Tjänster

Vad erbjuder vi?

 • Installation av fjärrvärmecentraler, värmepumpar, pannor och varmvattenberedare
 • Licenssvetsning. Om det ska bytas ut tex. en fjärrvärmecentral får endast licensierade svetsare göra arbeten på fjärrvärmenätet, vi innehar sådana kunskaper
 • Installation av pumpar och vattenrening. I Enköping har vi mycket hårt (kalkrikt) vatten och vi hjälper er gärna att installera ett avhärdningsfilter för kalkfritt vatten
 • Installation av enskilt avlopp
 • Nybyggnation och renovering av villor och andra fastigheter
 • Badrumsrenoveringar
 • Servicearbeten
 • Upprättande av vs ritningar

Vi utför endast arbeten som vi har utbildning för men vi åtar oss gärna helhetslösningar åt er, dock tar vi hjälp av våra samarbetspartners som alla är professionella inom just sin bransch.

Vad kostar det?

 • Startkostnad för bil/dag 375 kr i detta ingår 30 km resa, vid resor längre än så tillkommer 6,25 kr/km
 • Arbetskostnad 688 kr/timme.
 • Arbetskostnad vid licenssvetsning 800 kr/timme.
 • Arbetskostnad vid upprättande av ritningar 1125 kr/timme.
 • Vi debiterar minst en arbetstimme, därefter debiterar vi varje påbörjad halvtimme.
 • Ansökan för rotavdrag 250 kr.

I arbetskostnaden ingår följande:

Resa till och från arbetsplatsen, eventuell anskaffning av material, faktisk arbetstid på platsen för uppdraget, tid- och materialrapportering, deponi av t.ex. demonterade uttjänta vvs produkter, städning och påfyllning av material i servicebil.

För samtliga arbeten gäller följande:

 • Eventuella biltull-, parkerings- och färjeavgifter debiteras.
 • Fraktkostnad på beställda varor som inte finns på lager hos grossist kan tillkomma.
 • För vissa specialmaskiner debiteras en hyreskostnad, t.ex. tigsvets, rörfrysmaskin, trappklättrare för tungt gods, provisoriska elpannor och varmvattenberedare.
 • Om annat inte är överenskommet gäller ovanstående priser. Material debiteras enligt Dahl´s prislista och arbetskostnaden är löpande.
 • Priserna för arbets- och materialkostnad gäller för mindre arbeten, vid större uppdrag gäller andra priser. Kontakta oss för mer information.

Samtliga priser på denna sida är inklusive moms.

© Copyright 2019, Litslena Rör AB