Levererat och monterat

Levererat och monterat pris*
Mini:   Räntefritt** 24 mån   823 kr eller  18900 kr
Midi:   Räntefritt** 24 mån  864 kr eller  19900 kr
Maxi:   Räntefritt** 24 mån   948 kr eller 21900 kr  

Thermia Aura S1/T1 luft/luftvärmepump **

Levererat och monterat pris* S1
Räntfritt** 24 mån 1196 kr eller 21727 kr

Levererat och monterat pris* T1
Räntefritt** 24 mån  940 kr  eller  27869 kr


*Klicka här för att läsa om våra villkor för Levererat och monterat pris.

** Kontakta oss för mer info

© Copyright 2021, Litslena Rör AB